Ekspert ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Czytaj więcejEkspert ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Menedżer projektu i członek zespołu projektowego w projekcie unijnym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko: menedżera projektu i członka zespołu projektowego w projekcie unijnym w Wydziale Projektów w projekcie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00.

Czytaj więcejMenedżer projektu i członek zespołu projektowego w projekcie unijnym

Ekspert ds. jakości e-zasobów

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. jakości e-zasobów w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcejEkspert ds. jakości e-zasobów

Ekspert-Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert-Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00.0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcejEkspert-Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE

Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków EFS.

Czytaj więcejEkspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG (obszar WCAG)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG (obszar WCAG) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG (obszar WCAG)

Ekspert ds. języków obcych (język hiszpański ─ edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język hiszpański ─ edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci 
i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. języków obcych (język hiszpański ─ edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Ekspert ds. języków obcych (język francuski ─ edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język francuski ─ edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci 
i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. języków obcych (język francuski ─ edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia)