WA-ZUZP.2611.25.2021 – Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.25.2021 – Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

WA-ZUZP.2611.22.2021 – Moderowanie forów dyskusyjnych oraz realizacja działań konsultacyjno-doradczych prowadzonych w ramach szkolenia e-learningowego liderów PDN i BP.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.22.2021 – Moderowanie forów dyskusyjnych oraz realizacja działań konsultacyjno-doradczych prowadzonych w ramach szkolenia e-learningowego liderów PDN i BP.

WA-ZUZP.2611.28.2021 – Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: budowlanej, mechanicznej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, metalurgicznej, elektroniczno-mechatronicznej. Postępowanie… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.28.2021 – Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) WA-ZUZP.2611.20.2021

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: transportu lotniczego, transportu wodnego, rolno-hodowlanej, audiowizualnej, ceramiczno-szklarskiej, ekonomiczno-administracyjnej. … Czytaj więcejUsługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) WA-ZUZP.2611.20.2021

WA-ZUZP.2611.18.2021 – Usługa wer. meryt. i odbioru 20 prog (…) w ram branż: motoryzacyjnej, teleinformatycznej, audiowizualnej, chemicznej, ceramiczno – szklarskiej, spożywczej

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.18.2021 – Usługa wer. meryt. i odbioru 20 prog (…) w ram branż: motoryzacyjnej, teleinformatycznej, audiowizualnej, chemicznej, ceramiczno – szklarskiej, spożywczej

WA-ZUZP.2610.27.2021 – Opracowanie krótkometrażowego filmu edukacyjnego pn. „O chrześcijańskich korzeniach Polski” wraz z obudową dydaktyczną

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWA-ZUZP.2610.27.2021 – Opracowanie krótkometrażowego filmu edukacyjnego pn. „O chrześcijańskich korzeniach Polski” wraz z obudową dydaktyczną

Usługa weryfikacji meryt. i odbioru 20 progr. (…) w ramach branż: elektroenerg., przemysłu mody, elektroniczno-mechartoni., mechanicznej, metalurgicznej, mechaniki precyzyjnej

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejUsługa weryfikacji meryt. i odbioru 20 progr. (…) w ramach branż: elektroenerg., przemysłu mody, elektroniczno-mechartoni., mechanicznej, metalurgicznej, mechaniki precyzyjnej

Odbiór 48 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Odbiór 48 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego… Czytaj więcejOdbiór 48 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)