Przeprowadzenie szkoleń on-line na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli(..)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.1.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-01-24 10:00:00

Przeprowadzenie szkoleń on-line na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, placówek doskonalenia nauczycieli (pdn), poradni psychologiczno-pedagogicznych (ppp), kuratoriów oświaty (ko) i jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore