Modernizacja windy w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: 5 350 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.9.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-05-05 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore