Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących[…]

Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z afazją, z Zespołem Aspergera https://portal.smartpzp.pl/ore/module/postepowanie Czytaj więcejWykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących[…]

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 27 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż:(…)

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 27 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: transportu wodnego, ekonomiczno-administracyjnej, budowlanej, górniczo-wiertniczej, przemysłu mody, mechaniki precyzyjnej,… Czytaj więcejUsługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 27 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż:(…)

Modernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office” w ORE

Modernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00… Czytaj więcejModernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office” w ORE

Opracowanie merytoryczne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore –    Czytaj więcejOpracowanie merytoryczne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności z zakresu edukacji włączającej i… Czytaj więcejUsługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Usługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore/public/postepowanie?postepowanie=19083931 Czytaj więcejUsługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 8 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 8 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach… Czytaj więcejUsługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 8 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych… Czytaj więcejUsługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół podstawowych

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejPrzygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół podstawowych

Przygotowanie redakcji merytorycznej przykładowych pakietów materiałów dydakt. do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejPrzygotowanie redakcji merytorycznej przykładowych pakietów materiałów dydakt. do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli