Opracowanie krótkometrażowego filmu edukacyjnego pn : „Maciej Miechowita – odkrywca/lekarz/wychowawca” z obudową dydaktyczną oraz edukacyjną grą planszową

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejOpracowanie krótkometrażowego filmu edukacyjnego pn : „Maciej Miechowita – odkrywca/lekarz/wychowawca” z obudową dydaktyczną oraz edukacyjną grą planszową

Usługa:a) składu – redakcji technicznej, przygotowania wersji elektronicznej, b)korekty po składzie, druku oraz dostawy do siedziby Zama. pięciu numerów czasopisma „WychowujMY!”

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejUsługa:a) składu – redakcji technicznej, przygotowania wersji elektronicznej, b)korekty po składzie, druku oraz dostawy do siedziby Zama. pięciu numerów czasopisma „WychowujMY!”

Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacy. do wychowania przedsz. i przedmiotów kształcenia ogól. w zakresie poprawności dostos. do standardu dostę. WCAG 2.1 na poziomie AA

Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie poprawności dostosowania do standardu dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA Postępowanie prowadzone za… Czytaj więcejWeryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacy. do wychowania przedsz. i przedmiotów kształcenia ogól. w zakresie poprawności dostos. do standardu dostę. WCAG 2.1 na poziomie AA

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych- warzyw i owoców, w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejSukcesywna dostawa artykułów spożywczych- warzyw i owoców, w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 prog. nauczania kwal. kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy… Czytaj więcejWeryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 prog. nauczania kwal. kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Modernizacja windy w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejModernizacja windy w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu spotkań, konsultacji i udzielaniu porad oraz wsparcia SCWEW przez 14 ekspertów. (…)

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu spotkań, konsultacji i udzielaniu porad oraz wsparcia Specjalistycznym Centrom Wspierającym Edukację Włączającą przez 14 ekspertów. Opracowanie raportów merytorycznych z prowadzonych działań wraz z… Czytaj więcejWykonanie usługi polegającej na prowadzeniu spotkań, konsultacji i udzielaniu porad oraz wsparcia SCWEW przez 14 ekspertów. (…)

Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Polnej 46a w Warszawie

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejModernizacja łazienek w budynku przy ul. Polnej 46a w Warszawie