Usługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore/public/postepowanie?postepowanie=19083931 Czytaj więcejUsługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 8 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 8 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach… Czytaj więcejUsługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 8 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych… Czytaj więcejUsługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół podstawowych

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejPrzygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół podstawowych

Przygotowanie redakcji merytorycznej przykładowych pakietów materiałów dydakt. do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejPrzygotowanie redakcji merytorycznej przykładowych pakietów materiałów dydakt. do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

WA-ZUZP.2611.35.2021-Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.35.2021-Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Opracowanie meryt oraz korekta, redakcja językowa i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”

Opracowanie merytoryczne oraz korekta, redakcja językowa  i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”  Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez… Czytaj więcejOpracowanie meryt oraz korekta, redakcja językowa i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”

WA-ZUZP.2611.32.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów meryt. do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej:• materiałów szkoleniowych do 1 modułu szkolenia e-learningowego dla kadr… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.32.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów meryt. do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

Przygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore WA- ZUZP.2611.26.2021 – Przygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na… Czytaj więcejPrzygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli

WA-ZUZP.2611.23.2021 – Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.23.2021 – Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej