Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 prog. nauczania kwal. kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: powyżej 139 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.8.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 132 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2022-05-17 10:00:00

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore