Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach w ORE

Materiały

Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach w Ośrodku Rozwoju Edukacji