Wyłonienie ekspertów ds. specjalistycznego wsparcia w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu pozakonkursowego SCWEW

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 379/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-11-06 10:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Aleje Ujazdowskie 2800-478 Warszawa zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na usługę wyłonienia ekspertów ds. specjalistycznego wsparcia w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć w formie skanu nieprzekraczalnym w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. do g. 10.00 na adres: sylwia.herod@ore.edu.pl