Wykonawca do opracowania koncepcji oraz projektu monitorowania i ewaluacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje  zatrudnić Wykonawcę do opracowania koncepcji oraz projektu monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur, narzędzi oraz przeprowadzenia monitorowania i ewaluacji Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 16 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: anna.przybysz@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów.

Więcej informacji w załącznikach: