Usługa polegająca na przeprowadzeniu 2 szkoleń online (dla dwóch grup szkoleniowych) Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 75/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-02-21 10:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie  usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 szkoleń online (dla dwóch grup szkoleniowych) Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami, skierowanych do pracowników systemu doskonalenia nauczycieli: nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. języków obcych a także nauczycieli języków obcych.

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć w formie skanu nieprzekraczalnym w terminie do dnia 21.02.2023 r. do godziny 10:00 na adres: anna.susek@ore.edu.pl.