Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 82/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-03-21 16:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 pok. 103 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”, lub przesłać skan oferty na adres e-mail: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl w terminie do dnia 21 marca 2022 r. do godziny 16:00;

Załączniki: