Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

153/ORE/US/2017 Autorzy i redaktorzy POLIGRAFIA

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-07-28 09:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 153/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro