To jest post archiwalny z dnia: 21 maja 2021, 15:39,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na rzecz innych poradni w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na rzecz innych poradni.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do dnia 26 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach:
  1. Standardy szkoleń i doradztwa
  2. Formularz szacowania