Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia blended-learning Rozwijanie kompetencji cyfrowych - wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-09-20 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 224/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się”.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego proszę przesłać na adresy e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl terminie do 20 września 2019 r. do godz. 12.00. Więcej informacji w załącznikach:

 
Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik - Formularz ofertowy
  3. Załącznik – Wzór umowy– specjalista ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych
  4. Załącznik – Wzór umowy– specjalista ds. nauczania przedmiotów humanistycznych
  5. Załącznik – Opis Przedmiotu Zamówienia
  6. Załącznik – Kosztorys prac
  7. Załącznik – Wzór protokołu odbioru prac
  8. Załącznik– Harmonogram czasu pracy
  9. Załącznik – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 17.09.2019 13:09
Publikacja ostatniej zmiany: 17.09.2019 13:09
Dokument oglądany razy: 229