Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-03-06 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 76/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, pok. 201 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy oraz napisem „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie” lub przesłać skan oferty na adres e:mail iwona.pietryka@ore.edu.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 28.02.2019 14:48
Publikacja ostatniej zmiany: 13.03.2019 13:25
Dokument oglądany razy: 225