Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi eksperta do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW. Usługa realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających… Czytaj więcejEkspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Opracowanie 2 opisów dobrych praktyk samorządowych – projekt dla JST

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie tekstów prezentujących dobre praktyki samorządowe dotyczące jednego z następujących zakresów: procesu wdrożenia planu rozwoju oświaty/ lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych… Czytaj więcejOpracowanie 2 opisów dobrych praktyk samorządowych – projekt dla JST

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online dla kadry nadzoru pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online podczas szkoleń e-learningowych dla kadry nadzoru pedagogicznego w… Czytaj więcejOpracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online dla kadry nadzoru pedagogicznego

Przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do pracowników organów nadzoru pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do pracowników organów nadzoru pedagogicznego na temat: Mediacje jako efektywne narzędzie… Czytaj więcejPrzygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do pracowników organów nadzoru pedagogicznego

Opracowanie przez Autora lub Zespół Autorów 2 pakietów e-materiałów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Autora lub Zespół Autorów 2 pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli, w… Czytaj więcejOpracowanie przez Autora lub Zespół Autorów 2 pakietów e-materiałów

Opracowanie 2 pakietów e-materiałów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Autora lub Zespół Autorów dwóch pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli, w… Czytaj więcejOpracowanie 2 pakietów e-materiałów

Opracowanie wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych

INFORMACJA
Zamawiający informuje, że zamyka ww. zapytanie ofertowe bez podania przyczyny (załącznik).
—————————————————————————————————————-Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na opracowaniu wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych, wraz z narzędziami i instrukcjami ich wykorzystania w procesie oceny funkcjonalnej uczniów w wieku 7-19 r.ż., Czytaj więcejOpracowanie wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych

Bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych. Czytaj więcejBezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych

Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: „Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich”. Czytaj więcejŚwiadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich

Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Ośrodka Rozwoju Edukacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28 zgodnie z załączoną specyfikacją. Termin składania ofert upływa… Czytaj więcejWykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Ośrodka Rozwoju Edukacji