Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 10 pakietów szkoleniowych dla kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz 1… Czytaj więcejOpracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Prowadzenie szkoleń dla lidera i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejProwadzenie szkoleń dla lidera i kadry SCWEW

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka… Czytaj więcejŚwiadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi eksperta do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW. Usługa realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających… Czytaj więcejEkspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Opracowanie 2 opisów dobrych praktyk samorządowych – projekt dla JST

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie tekstów prezentujących dobre praktyki samorządowe dotyczące jednego z następujących zakresów: procesu wdrożenia planu rozwoju oświaty/ lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych… Czytaj więcejOpracowanie 2 opisów dobrych praktyk samorządowych – projekt dla JST

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online dla kadry nadzoru pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online podczas szkoleń e-learningowych dla kadry nadzoru pedagogicznego w… Czytaj więcejOpracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online dla kadry nadzoru pedagogicznego

Przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do pracowników organów nadzoru pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do pracowników organów nadzoru pedagogicznego na temat: Mediacje jako efektywne narzędzie… Czytaj więcejPrzygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do pracowników organów nadzoru pedagogicznego

Opracowanie przez Autora lub Zespół Autorów 2 pakietów e-materiałów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Autora lub Zespół Autorów 2 pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli, w… Czytaj więcejOpracowanie przez Autora lub Zespół Autorów 2 pakietów e-materiałów

Opracowanie 2 pakietów e-materiałów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Autora lub Zespół Autorów dwóch pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli, w… Czytaj więcejOpracowanie 2 pakietów e-materiałów

Opracowanie wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych

INFORMACJA
Zamawiający informuje, że zamyka ww. zapytanie ofertowe bez podania przyczyny (załącznik).
—————————————————————————————————————-Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na opracowaniu wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych, wraz z narzędziami i instrukcjami ich wykorzystania w procesie oceny funkcjonalnej uczniów w wieku 7-19 r.ż., Czytaj więcejOpracowanie wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych