Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 312/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-09-18 10:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: Weryfikację (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klasy I/II szkoły ponadpodstawowej.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023 r. do godziny 10.00.

Osoba nadzorująca realizację zamówienia ze strony Zamawiającego:

Joanna Różańska – Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych tel. 22 570-83-03 mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl