Starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego.

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy)

Czytaj więcejStarszy specjalista w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

Specjalista w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny)
Miejsce wykonywania pracy: ORE w Warszawie.

Czytaj więcejSpecjalista w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar języków obcych (języki francuski, hiszpański, włoski)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar języków obcych (języki francuski, hiszpański, włoski) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar języków obcych (języki francuski, hiszpański, włoski)

Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar matematyczno-przyrodniczy

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar matematyczno-przyrodniczy w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar matematyczno-przyrodniczy

Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar języków obcych (języki angielski, niemiecki, rosyjski)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar języków obcych (języki angielski, niemiecki, rosyjski) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i WCAG – obszar języków obcych (języki angielski, niemiecki, rosyjski)

Ekspert ds. języków obcych (język angielski – edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język angielski – edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny w tym szkoła branżowa I i II stopnia) w projekcie „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. języków obcych (język angielski – edukacja wczesnoszkolna, II i III etap edukacyjny w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Ekspert ds. języków obcych (język rosyjski – III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język rosyjski – III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Czytaj więcejEkspert ds. języków obcych (język rosyjski – III etap edukacyjny, w tym szkoła branżowa I i II stopnia)

Ekspert ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Czytaj więcejEkspert ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Menedżer projektu i członek zespołu projektowego w projekcie unijnym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko: menedżera projektu i członka zespołu projektowego w projekcie unijnym w Wydziale Projektów w projekcie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00.

Czytaj więcejMenedżer projektu i członek zespołu projektowego w projekcie unijnym

Ekspert ds. jakości e-zasobów

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. jakości e-zasobów w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcejEkspert ds. jakości e-zasobów