Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli wraz z redakcją merytoryczną oraz korektą techniczną w… Czytaj więcejPrzygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – doskonalenie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning, którego celem jest wspomaganie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, w zakresie doskonalenia… Czytaj więcejPrzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – doskonalenie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Eksperci do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego SCWEW

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” planuje zaangażowanie eksperta do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego na wyłonienie min. 16 podmiotów do realizacji SCWEW.

Czytaj więcejEksperci do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego SCWEW

Informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Czytaj więcejInformatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym

Ekspert merytoryczny ds. oceny e-materiałów pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.1

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. oceny e-materiałów pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.1 w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. oceny e-materiałów pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.1

Specjalista ds. grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanego ze środków EFS.

Czytaj więcejSpecjalista ds. grantowych

Koordynator merytoryczny zadania

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynator merytoryczny zadania w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanego ze środków EFS.

Czytaj więcejKoordynator merytoryczny zadania

Ekspert merytoryczny ds. chemii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. chemii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE.

Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. chemii

Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19.

Czytaj więcejSpecjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych

Referent

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent w Zespole Gospodarczym Wydziału Administracyjnego.

Czytaj więcejReferent