Realizacja zadań związanych z koordynacją prac w zakresie sieci współpracy i samokształcenia liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków… Czytaj więcejRealizacja zadań związanych z koordynacją prac w zakresie sieci współpracy i samokształcenia liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Koordynacja 4 sieci współpracy i samokształcenia w ramach realizacji wsparcia dla liderów oraz kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków… Czytaj więcejKoordynacja 4 sieci współpracy i samokształcenia w ramach realizacji wsparcia dla liderów oraz kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Realizacja usługi organizacji i realizacji konsultacji eksperckich o charakterze superwizji dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt grantowy wybierany w sposób niekonkurencyjny pn.: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających… Czytaj więcejRealizacja usługi organizacji i realizacji konsultacji eksperckich o charakterze superwizji dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Organizacja szkoleń dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt grantowy wybierany w sposób niekonkurencyjny pn.: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających… Czytaj więcejOrganizacja szkoleń dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Przeprowadzenie szkoleń wstępnych i uzupełniających dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt grantowy wybierany w sposób niekonkurencyjny pn.: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń wstępnych i uzupełniających dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających (SCW)

Opracowanie wkładu merytorycznego do Modelu SCWEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach… Czytaj więcejOpracowanie wkładu merytorycznego do Modelu SCWEW