Specjalista w Wydziale Wydawnictw

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty redaktora w Wydziale Wydawnictw Wymiar etatu: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na… Czytaj więcejSpecjalista w Wydziale Wydawnictw

Usługa serwisu 3 szt. wysokonakładowych drukarko-kopiarek Canon

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: „Usługę serwisu 3 szt. wysokonakładowych drukarko-kopiarek Canon, w tym:1 szt. czarno-białej Vario Print 110 oraz… Czytaj więcejUsługa serwisu 3 szt. wysokonakładowych drukarko-kopiarek Canon

Opracowanie publikacji „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadanie pn. „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”, w formie publikacji. W celu oszacowania wartości ww. usługi zwracam się z… Czytaj więcejOpracowanie publikacji „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”

Weryfikacja i odbiór merytoryczny dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na Weryfikację i odbiór merytoryczny dodatkowych funkcjonalności dla multimedialnych informacji zawodoznawczych i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego,… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór merytoryczny dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

Weryfikacja i odbiór dostępności i interoperacyjności dodatkowych funkcjonalności dla informacji zawodoznawczych dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługę weryfikacji i odbioru przez eksperta ds. dostępności i WCAG 2.1 oraz interoperacyjności dodatkowych funkcjonalności dla multimedialnych informacji… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór dostępności i interoperacyjności dodatkowych funkcjonalności dla informacji zawodoznawczych dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

Weryfikacja i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na weryfikację i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych

Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi… Czytaj więcejSpecjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Ekspert do spraw konsultacji specjalistycznych

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejEkspert do spraw konsultacji specjalistycznych

Opracowanie 2 opisów dobrych praktyk samorządowych – projekt dla JST

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie tekstów prezentujących dobre praktyki samorządowe dotyczące jednego z następujących zakresów: procesu wdrożenia planu rozwoju oświaty/ lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych… Czytaj więcejOpracowanie 2 opisów dobrych praktyk samorządowych – projekt dla JST

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online dla kadry nadzoru pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online podczas szkoleń e-learningowych dla kadry nadzoru pedagogicznego w… Czytaj więcejOpracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online dla kadry nadzoru pedagogicznego