Opracowanie publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na opracowaniu publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”. Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego… Czytaj więcejOpracowanie publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”

Nauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych… Czytaj więcejNauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

Ekspert merytoryczny ds. biologii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. biologii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. biologii

Ekspert merytoryczny ds. historii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. historii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. historii

Ekspert merytoryczny ds. informatyki

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. informatyki w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. informatyki

Ekspert merytoryczny ds. języka polskiego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. języka polskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. języka polskiego

Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli wraz z redakcją merytoryczną oraz korektą techniczną w… Czytaj więcejPrzygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – doskonalenie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning, którego celem jest wspomaganie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, w zakresie doskonalenia… Czytaj więcejPrzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – doskonalenie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Eksperci do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego SCWEW

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” planuje zaangażowanie eksperta do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego na wyłonienie min. 16 podmiotów do realizacji SCWEW.

Czytaj więcejEksperci do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego SCWEW

Informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Czytaj więcejInformatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym