Starszy specjalista

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Zespole  Edukacji Historycznej  i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Wymiar… Czytaj więcejStarszy specjalista

Ekspert merytoryczny ds. języka rosyjskiego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów do realizacji zadań eksperta merytorycznego ds. języka rosyjskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. języka rosyjskiego

Informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym – Zadanie 4

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów do realizacji zadań informatyka ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym w Zadaniu 4 w projekcie… Czytaj więcejInformatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym – Zadanie 4

Ekspert ds. Współpracy z beneficjentami konkursowymi

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. Współpracy z beneficjentami konkursowymi w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19… Czytaj więcejEkspert ds. Współpracy z beneficjentami konkursowymi

Ekspert ds. zgodności z podstawą programową

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Ekspert ds. zgodności z podstawą programową w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19… Czytaj więcejEkspert ds. zgodności z podstawą programową

Ekspert ds. monitorowania

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. monitorowania w Wydziale Innowacji i Rozwoju w projekcie pn. Wsparcie placówek… Czytaj więcejEkspert ds. monitorowania

Specjalista w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje… Czytaj więcejSpecjalista w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii. Wymiar etatu: 1 etat Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 46a 00-644 Umowa… Czytaj więcejReferent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi… Czytaj więcejSpecjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Opracowanie wstępnej wersji profili ogólnych oraz przykładowych profili szczegółowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów opracowania wstępnej wersji profili ogólnych oraz przykładowych profili szczegółowych dla:… Czytaj więcejOpracowanie wstępnej wersji profili ogólnych oraz przykładowych profili szczegółowych