Ekspert merytoryczny ds. biologii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. biologii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE.

Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. biologii

Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie)  o numerze POWR.02.14.00-00-0002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcejSpecjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Poszukujemy eksperta ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

Czytaj więcejEkspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Kompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

  • Kompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

Czytaj więcejKompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

Usługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS

Usługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS Czytaj więcejUsługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS

Specjalista w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny)
Miejsce wykonywania pracy: ORE w Warszawie.

Czytaj więcejSpecjalista w Zespole Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Możliwość nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego (Volkswagen Transporter T4 2,5 TDI)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że posiada zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, które zgodnie z § 7.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny.

Czytaj więcejMożliwość nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego (Volkswagen Transporter T4 2,5 TDI)

Ekspert ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)

Czytaj więcejEkspert ds. języków obcych (język rosyjski – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny)