Ekspert do spraw konsultacji

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do pracy eksperta do spraw konsultacji pracowników instytucji planowanych do utworzenia w ramach działań projektowych – tj. Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Instytucje te będą miały za zadanie wspieranie szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu rozwiązań w obszarze edukacji włączającej.

SCWEW to jednostki systemu oświaty utworzone w ramach działań projektu pozakonkursowego pn.: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Zadaniem SCWEW jest wspieranie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu rozwiązań w obszarze edukacji włączającej.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości  zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 26 listopada 2021 r. na adres mailowy: anna.przybysz@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Więcej informacji w załącznikach: