Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: Weryfikację (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących

Starszy specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie na umowę o pracę (umowa na… Czytaj więcejStarszy specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego

Opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) z zakresu edukacji włączającej i… Czytaj więcejOpracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Szczegółowe programy szkoleń dla liderów oraz kadry SCWEW

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zlecenie wykonania szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zwanych dalej SCWEW, tj. scenariuszy zajęć oraz materiałów… Czytaj więcejSzczegółowe programy szkoleń dla liderów oraz kadry SCWEW

Główny ekspert merytoryczny

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko głównego eksperta merytorycznego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE. Czytaj więcejGłówny ekspert merytoryczny

Ekspert merytoryczny ds. geografii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. geografii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE. Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. geografii

Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) o numerze POWR.02.14.00-00-0002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czytaj więcejSpecjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19 Czytaj więcejSpecjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych

Ekspert ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Czytaj więcejEkspert ds. współpracy z beneficjentami konkursowymi