Dostawa książek dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w celu realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – działania 5.5. ści.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.45.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 2022-11-18 10:00:00

Dostawa książek dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w celu realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – działania 5.5. pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” z podziałem na 5 części.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore