To jest post archiwalny z dnia: 10 listopada 2022, 22:22,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Dostawa książek dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w celu realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – działania 5.5. ści.

Dostawa książek dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w celu realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – działania 5.5. pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” z podziałem na 5 części.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore