Obsługa ekspercka Centrum Koordynującego SCWEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na realizacji usługi zapewnienia obsługi eksperckiej Centrum Koordynującego SCWEW.

Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER.

Szacowanie należy przesłać do 23 września 2022 r. na adres
e-maildariusz.dabek@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując:
Eksperci Centrum Koordynującego SCWEW

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci

Formularz szacowania wartości zamówienia – eksperci