To jest post archiwalny z dnia: 8 maja 2024, 16:01,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wyłonienie ekspertów ds. specjalistycznego wsparcia w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu pozakonkursowego

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 115/WZ/2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2024-05-10 09:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na usługę wyłonienia ekspertów ds. specjalistycznego wsparcia w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć w formie skanu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. do g. 9.00 na adres: dagmara.grams-lesinska@ore.edu.pl