To jest post archiwalny z dnia: 29 czerwca 2021, 08:04,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.49.2020 Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.49.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Termin składania ofert: 2021-01-20 09:00:00

WA-ZUZP.2611.49.2020 Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14.

Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14.

  1. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: budowlanej, spożywczej, górniczo-wiertniczej, elektroenergetycznej, poligraficznej, przemysłu mody, rolno-hodowlanej, mechanicznej.
  2. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: ekonomiczno-administracyjnej, elektroniczno-mechatronicznej, fryzjersko-kosmetycznej, handlowej, leśnej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, metalurgicznej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, spedycyjno-logistycznej, teleinformatycznej, rolno-hodowlanej.
  3. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: drzewno-meblarskiej, elektroenergetycznej, górniczo-wiertniczej, leśnej, mechanicznej, mechaniki precyzyjnej, metalurgicznej, ogrodniczej, rolno-hodowlanej, ekonomiczno-administracyjnej, pomocy społecznej, budowlanej.
  4. Weryfikacja i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w ramach branż: audiowizualnej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, rybackiej, chemicznej, ceramiczno-szklarskiej, transportu lotniczego, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu wodnego, budowlanej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, rolno-hodowlanej, teleinformatycznej, poligraficznej, spożywczej.

29.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

29.12.2020 – Załącznik nr 1a do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 1b do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 1c do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 1d do Ogłoszenia – OPZ

29.12.2020 – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy

29.12.2020 – Załączniki nr 3a-3d, 4a-4d, 5a-5d, 6a-6d do Ogłoszenia – wersja edytowalna

05.01.2021 – Wyjaśnienie nr 1 do Ogłoszenia

08.01.2021 – Wyjaśnienie nr 2 do Ogłoszenia

11.01.2021 – Wyjaśnienie nr 3 do Ogłoszenia

12.01.2021 – Wyjaśnienie nr 4 do Ogłoszenia

13.01.2021 – Informacja z przesunięcia terminu składania ofert

21.01.2021 – Informacja z otwarcia ofert

11.03.2021 – Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

11.03.2021 – Informacja o unieważnieniu postępowania

11.03.2021 – Informacja o nieudzieleniu zamówienia

12.03.2021 – Sprostowanie do wyboru oferty najkorzystniejszej

15.03.2021 – Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty – dot. cz. 51

06.05.2021-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. cz. 3-8, cz. 11-12, cz. 14, cz. 18, cz. 34-35, cz. 38, cz. 41-43, cz.45

06.05.2021- Informacja o unieważnieniu postępowania dot. cz. 7-8, cz. 14, cz. 18.

cz. 34, cz. 38

06.05.2021- Informacja o nieudzieleniu zamówienia cz. 7-8, cz. 14, cz. 18. cz. 34, cz. 38

13.05.2021 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części 50, części 53, części 55, części 62, części 64-65, części 70, części 79, części 93, części 123, części 157-158, części 168-169, części 183-184, części 193 

13.05.2021 – informacja o unieważnieniu postępowania dot. części 52, części 76-77, części 91, części 110, części 112, części 121-122, części 124, części 135, części 146-149, części 161, części 163, części 182

18.05.2021 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. cz. 73,

18.05.2021 – informacja o unieważnieniu postępowania dot. cz. 46

24.05.2021 – Informacja o nieudzieleniu zamówienia cz. 46, cz. 52, cz. 76-77, cz. 91, cz. 110, cz. 112, cz. 121-122, cz. 124, cz. 135, cz. 146-149, cz. 161, cz. 163, cz. 182

25.05.2021 – informacja o udzieleniu zamówienia  cz. 9, cz. 16, cz. 20-23, cz. 26, cz. 29-33, cz. 36-37, cz. 40, cz. 47-48, cz. 51, cz. 54, cz. 56-58, cz. 61, cz. 66, cz. 68, cz. 71-72, cz. 81, cz. 86, cz. 89, cz.92, cz. 97-98, cz. 104, cz. 106-107, cz. 114, cz. 117-118, cz. 125, cz. 127-129, cz. 134, cz. 136-137, cz. 139-142, cz. 145, cz. 150-152, cz. 165-166, cz. 175-177, cz. 179-180, cz. 195. 

29.06.2021 – Informacja o udzieleniu zamówienia części 3-6, części 11-12, części 35, części 38, części 41-43, części 45