To jest post archiwalny z dnia: 29 marca 2023, 17:01,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja usługi trenerskiej prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 136/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-04-06 23:59:59

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi trenerskiej prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zamówienie obejmuje prowadzenie szkoleń z następujących obszarów:

I obszar:

  • Moduł A – szkolenia on-line z zakresu oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych oraz doradztwo i konsultacje dla uczestników szkoleń;
  • Moduł B – szkolenia on-line z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej służącej do oceny w obszarze poznawczym (KAPP).

II obszar:

  • szkolenia on-line z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej służącej do oceny w obszarze poznawczym (KAPP).

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59. W tytule maila należy wpisać: TRENER do SZKOLEŃ ON-LINE DLA PPP.