To jest post archiwalny z dnia: 10 maja 2023, 11:00,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja usługi koordynacji 5 tematycznych sieci współpracy i samokształcenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 145/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-04-13 16:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi koordynacji 5 tematycznych sieci współpracy i samokształcenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), która będzie realizowana w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zwanego dalej Projektem, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Ofertę należy złożyć w formie skanu nieprzekraczalnym w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 r. do g. 16:00 na adres: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.