To jest post archiwalny z dnia: 22 października 2021, 13:05,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja nagrania, opracowanie scenariusza i przeprowadzenie trzech zajęć warsztatowych, opracowanie narzędzia do autodiagnozy

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 287/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-10-29 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na:

  1. przygotowanie nagrań audio/video dwóch jednostek lekcyjnych prowadzonych w szkole podstawowej na dowolnym przedmiocie wg scenariuszy, w których nauczyciel uwzględnił działania uczniów kształcące kompetencje kluczowe;
  2. opracowanie scenariusza i przeprowadzenie trzech 4-godzinnych zajęć warsztatowych online podczas szkolenia e-learning dla kadry nadzoru pedagogicznego przeprowadzającej obserwacje w szkołach i placówkach;
  3. opracowanie narzędzia do autodiagnozy „Moje umiejętności w zakresie obserwacji lekcji pod kątem rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych”.

Nagrania i test będą wykorzystywane podczas szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie skanu w terminie do 29 października 2021 r. do godziny 12.00 na adres: bronislaw.boryca@ore.edu.pl

Więcej informacji w załącznikach: