To jest post archiwalny z dnia: 10 marca 2022, 13:56,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Prowadzenie szkoleń dla lidera i kadry SCWEW

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 84/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-03-17 12:00:00

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje zatrudnić Wykonawcę do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla liderów i kadry SCWEW (7 nowo powstałych SCWEW z naboru dodatkowego), na podstawie ramowych programów szkoleń oraz w oparciu o szczegółowe scenariusze, materiały dodatkowe dostarczone od Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i przeprowadzić szkolenia online dla liderów oraz szkolenia dla kadry SCWEW – w formie online, zgodnie z podziałem:

  • dla Liderów SCWEW szkolenia online: łącznie 30 godz. dydaktycznych – 1 grupa, w ramach których przewidziana jest część warsztatowa oraz wykładowa. Zamawiający przewiduje 1 grupę.
  • dla kadry SCWEW online: 90 godz. dydaktycznych – 2 grupy, w ramach których przewidziana jest część warsztatowa oraz wykładowa. Zamawiający przewiduje 2 grupy (2 grupy x 90 godz. dyd., łącznie 180 godz. dyd.)

Informacja o dacie i adresie przesyłania ofert: Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl do 17.03.2022 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości należy wpisać: „Prowadzenie szkoleń dla lidera i kadry SCWEW”.

Lista załączników: