To jest post archiwalny z dnia: 11 marca 2024, 18:11,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Nabór 4 ekspertów do Zespołu konsultacyjno-doradczego

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 70/WZ/2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2024-03-21 23:59:59

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi eksperta w Zespole konsultacyjno-doradczym (4 osoby): dwóch doradców metodycznych oraz dwie osoby z kadry zarządzającej: dyrektorzy/wicedyrektorzy/kierownicy/zastępcy kierowników wydziałów odpowiedzialni za organizację pracy zespołów doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Usługa realizowana jest w ramach projektu niekonkurencyjnego pn. Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 – Umiejętności, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mailowy: ewa.broma-bak@ore.edu.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2024 r. do  godz. 23:59.