To jest post archiwalny z dnia: 30 grudnia 2020, 20:38,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.47.2020 Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.47.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Termin składania ofert: 2021-01-13 09:00:00

WA-ZUZP.2611.47.2020 Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

30.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

30.12.2020 – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

30.12.2020 – Załącznik nr 1 do SOPZ – Opis działań w projekcie

30.12.2020 – Załącznik nr 2 do SOPZ – Ramowy program szkolenia kadr

30.12.2020 – Załącznik nr 3 do SOPZ – Szczegółowe wytyczne do części 1-18

30.12.2020 – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy

30.12.2020 – Załączniki nr 3-8 do Ogłoszenia – wersja edytowalna

30.12.2020 – Załącznik nr 9 do Ogłoszenia – Standardy wydawnicze ORE

30.12.2020 – Załącznik nr 10 do Ogłoszenia – WCAG