Usługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro
Numer sprawy: 4/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert: 2021-01-25 09:00:00

Usługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na usługę dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS, oceny wniosków i sprawozdawania stopnia realizacji działań prowadzonych przez Grantobiorców.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2021 r. do godziny 9:00 na adres e-mail: ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Więcej informacji w załącznikach: