Zarządzenie Nr 41/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie uaktualnienia informacji dot. Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji …

Zarządzenie Nr 41/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie uaktualnienia informacji dot. Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji Programu “Laboratoria Przyszłości”