Wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do zapewniania jakości wsparcia

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 306/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-09-12 16:00:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do zapewniania jakości wsparcia udzielanego przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne i pracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz rekomendacji w zakresie zmian obowiązującego prawa dotyczącego jakości pracy SCWEW. Usługa będzie realizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zwanego dalej Projektem, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć w formie skanu nieprzekraczalnym w terminie do dnia 12.09.2023 r. do g. 16.00 na adres: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.