Weryfikacja i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na Weryfikację i odbiór merytoryczny informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 141 zawodów oraz  dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

Szacowanie należy przesłać zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 w terminie do 24 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00 na adres mailowy wopp@ore.edu.pl

Załączniki: