Weryfikacja i odbiór 141 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. dostępności, interoperacyjności i WCAG 2.1 na poziomie AA

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na weryfikację i odbiór 141 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. dostępności, interoperacyjności i WCAG 2.1 na poziomie AA, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

Szacowanie należy przesłać zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 w terminie do 21 marca 2022 roku do godz. 9.00 na adres mailowy agnieszka.ostrowska@ore.edu.pl

Załączniki:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia
  3. Lista 141 zawodów szkolnictwa branżowego