Usługa ekspercka – odbiór adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 335/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-10-10 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: usługę ekspercka w zakresie odbioru adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej do podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do klas IV, VII i VIII szkoły podstawowej.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 r. do godziny 12.00.

Więcej informacji w załącznikach: