Trenerzy do przeprowadzenia jednodniowych szkoleń on-line dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji , jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 poszukuje trenerów do przeprowadzenia jednodniowych szkoleń on-line dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szacowanie należy przesłać do 6.03.2023 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Szacowanie – szkolenia on-line dla pracowników ppp