Trenerzy do przeprowadzenia jednodniowych szkoleń on-line dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji , jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 poszukuje trenerów do przeprowadzenia jednodniowych szkoleń on-line dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szacowanie wartości zamówienia proszę przesłać na załączonym powyżej formularzu, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl do dnia 16.03.2023 r. do godziny 23:59 w temacie wiadomości wpisując: Szacowanie – szkolenia on-line dla pracowników ppp.