Szacowanie kosztów zatrudnienia personelu do projektu Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania kosztów zatrudnienia personelu projektu
zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie szacunkowej kalkulacji kosztów.

Wypełniony formularz kalkulacyjny prosimy przesłać w terminie do 21.01.2024 r. na adres
mailowy: malgorzata.gaweda@ore.edu.pl.