Pakiety szkoleniowe dla kadry SCWEW oraz dla liderów SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje opracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów, mających stanowić wsparcie merytoryczne w ramach realizacji działań SCWEW.

Wykonawca lub Wykonawca z zespołem ekspertów zobowiązany będzie przygotować 11 pakietów szkoleniowych (tematyka pakietów wymieniona w zał.1):

  • 1 pakiet szkoleniowy dla lidera SCWEW,
  • 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 3 lutego 2022 r. na adres mailowy: izabella.kaczynska@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania, zgodnie z załączonym formularzem stanowiącym załącznik nr 2.

Załączniki: