Organizacja dwóch dwudniowych konferencji dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości usługi zorganizowania dwóch dwudniowych konferencji dla liderów i kadry SCWEW.

Informacja o dacie i adresie przesyłania wycen: Wycenę proszę przesłać zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr. 1, na adres e-mail: jakub.janiszewski@ore.edu.pl do 18.02.2022 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Organizacja dwóch dwudniowych konferencji”.

Lista załączników: