Opracowanie pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu oceny funkcjonalnej na podstawowym etapie rozpoznania, z uwzględnieniem procesu konsultacji szkolnych oraz współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 
Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do dnia 26 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje w załącznikach:
  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania