Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 83/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-03-21 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 10 pakietów szkoleniowych dla kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz 1 pakietu szkoleniowego dla liderów SCWEW, mających stanowić wsparcie merytoryczne w ramach realizacji działań SCWEW.

Ofertę należy złożyć do dnia 21 marca 2022 do godz. 12, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.przybysz@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oświadczenia
  3. Projekt umowy
  4. Formularz ofertowy

Informacja zmieniająca zapytanie ofertowe – załącznik nr 1 z dnia 11.03.2022 r.

  1. Informacja zmieniająca zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Informacja o zamknięciu postępowania