Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 netto
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.24.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 ust.1
Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji z podziałem na 3 części, dla trzech punktów poboru:

Część I – Al. Ujazdowskich 28 Warszawa,

Cześć II – ul. Polna 46a Warszawa,

Część III – ul. Paderewskiego 77 Sulejówek – Centrum Szkoleniowe