Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

120/ORE/US/2017 Autorzy i redaktorzy grupa Obsługa portów i terminali

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-06-29 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługi społeczne
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 120/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro